Provinces et régions

Madagascar compte six provinces :
– Antsiranana (Diego-Suarez)
– Antananarivo (Tananarive – la capitale),
– Mahajanga (Majunga),
– Toamasina (Tamatave),
– Fianarantsoa
– and Tulear.

250px-madagascar-regions

Carte régions

Mais depuis avril 2007, ces provinces ont été découpés en 22 régions nommées en fonction de leur capitale :
1: Diana
2: Sava
3: Itasy
4: Analamanga
5: Vakinankaratra
6: Bongolava
7: Sofia
8: Boeny
9: Betsiboka
10: Melaky
11: Alaotra-Mangoro
12: Atsinanana
13: Analanjirofo
14: Amoron”i Mania
15: Haute Matsiatra
16: Vatovavy Fitovinany
17: Atsimo-Atsinana
18: Ihorombe
19: Menabe
20: Atsimo-Andrefanaa
21: Androy
22: Anosy
Source carte : wikipedia

Madagascar compte six provinces :- Antsiranana (Diego-Suarez)- Antananarivo (Tananarive – la capitale),- Mahajanga (Majunga),- Toamasina (Tamatave),- Fianarantsoa- and Tulear.Mais depuis avril 2007, ces provinces ont été découpés en 22 régions nommées en fonction de leur capitale :1: Diana2: Sava3: Itasy4: Analamanga5: Vakinankaratra6: Bongolava7: Sofia8: Boeny9: Betsiboka10: Melaky11: Alaotra-Mangoro12: Atsinanana13: Analanjirofo14: Amoron”i Mania15: Haute Matsiatra16: Vatovavy Fitovinany17: Atsimo-Atsinana18: Ihorombe19: Menabe20: Atsimo-Andrefanaa21: Androy22: AnosySource carte : wikipedia

Voyagiste Madagascar

Voyagiste Madagascar